Din varukorg är tom.

GDPR-policy

Här finner du information om hur vi efterlever GDPR och hanterar personuppgifter.

Vilken typ av data samlar vi in?

Vi samlar bara in data som är nödvändig för att upprätthålla kundrelationer. Det innebär att vi hanterar t.ex. namn på de som eventuellt skall stå som referens på fakturor, samt nödvändiga kontaktuppgifter som epostadresser och telefonnummer, vem som är avtalspart, etc.

Vi hanterar således inte annat än de absolut nödvändigaste personuppgifterna för att upprätthålla affärsrelationer.

Hur samlar vi in data?

Vi samlar endast in data som du som kund lämnar till oss, när det företag du representerar blir kund eller du på annat sätt kommunicerar med oss.

Vad använder vi data till?

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av dina data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Telia rättslig förpliktelse. Behandlingen av dina data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Nedan ger vi några exempel på för vilka ändamål vi hanterar persondata (t.ex. namn och epostadresser) och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Vi håller registerdata över vem som är referens på fakturor till ditt företag. Rättslig grund: fullgörande av avtal

Hur länge spar vi data?

En stor del av det data vi hanterar är direkt kopplat till bokföringslagen, vilken ställer krav på lagringstid. Den följer vi.

Kunddata, t.ex. epostadresser för inloggning på våra publika kundwebsidor, rensas bort senast inom 24 månader efter att kundrelationen upphört.

Epostkommunikation sparar vi, men eftersom vi inte hanterar några personuppgifter som vi anser vara känsliga ser vi inte detta som ett problem.

Till vem lämnar vi ut data?

Myndigheter

 Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

Affärspartners

Andra företag, vilka vi samarbetar med, kring våra produkter och tjänster samt deras användning, kan vi vid behov dela data med. Ett exempel kan vara att vi pratar med en kunds bank om vem eller vilka som vi är i kontakt med. Detta sker enbart i syfte att underlätta i t.ex. uppstartsfasen av användningen av våra produkter och tjänster, eller för att underlätta felsökning.

Övriga

Efter direkt samtycke med dig kan vi använda dina data, t.ex. kontaktuppgifter, i kontakter med övriga.

Hur vi skyddar dina data?

Vi arbetar för att skydda dina data så att de få uppgifter om dig som vi sparar inte sprids till utomstående.

Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av virus och spam i våra nät.

Du bestämmer över dina data

Vi sparar personknuten data som behövs i våra affärsrelationer. Detta är nödvändigt för att vi t.ex. skall kunna ingå avtal.

I flera avseenden kan personliga data, t.ex. en personlig epostadress, bytas mot en funktions epostadress. Ett exempel är vem som har rätt att hantera ditt företags licenser. Det avgör du.

 

Nyheter

God jul till er alla önskar vi FS Technology! Vi har öppet som vanligt under mellandagarna.  
I tidningen Resultat (#03 2020) finns en artikel om arkivering av bankfiler, d.v.s. de filer som hanteras i SafeLink-... läs mer
Den 15 april bytte Danske Bank IP-adresser för sin WebServices.    Om SafeLink (alla varianter) som nyttjar SafeLink med... läs mer